I rok Bezpieczeństwa wewnętrznego studia stacjonarne - zmiana w planie zajęć z Technologii informacyjnej

Nastąpiła zmiana prowadzących przedmiot Technologia informacyjna. Zajęcia poprowadzą: Dr R. Czupryk – gr. 1,      Mgr J. Kwaśniak – gr. 2 i 3.    W związku z powyższym zajęcia gr. Lab. 1 już od 4 października 2018 r. zostają przeniesione na czwartek na godz. 17:30-19:00 i odbywać się będą w Instytucie Historii s. 206, bud A1.     Zajęcia grupy Lab. 2 i 3 odbywać się będą w piątki w tych samych godzinach i sali.