II Bezpieczeństwo wewnętrzne - kolokwium poprawkowe z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w s. 343.