II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zmiana sali wykładu

Informujemy, że nastąpiła zmiana sali, w której odbywać się będą wykłady z przedmiotu Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Wykład odbywać się będzie w budynku AO w auli 127 B1.