II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez mgra K. Piękosia w dniu 16.04.2019 r.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Karola Piękosia.