II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - zapisy na zajęcia!

W dniu 11 maja 2019 r. w godz. 8:00-13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru piątego.         Do wyboru są 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze piątym:        Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego        Bezpieczeństwo kulturowe         Kierowanie zasobami ludzkimi        Ochrona środowiska naturalnego         oraz 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze szóstym:        Bezpieczeństwo socjalne         Konflikty społeczne w XX i XXI wieku         Systemy ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej        Prewencja kryminalna        Z uwagi na liczbę osób na roku informujemy, że zostaną uruchomione tylko po trzy przedmioty do wyboru w każdym semestrze z największą liczbą zapisów.         W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!