II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - zapisy na zajęcia!

W dniu 7 maja 2019 r. od godz. 9:30 do 9 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru piątego.         Do wyboru są 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze piątym:        Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego         Bezpieczeństwo kulturowe        Kierowanie zasobami ludzkimi        Ochrona środowiska naturalnego        oraz 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze szóstym:        Bezpieczeństwo socjalne         Konflikty społeczne w XX i XXI wieku        Systemy ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej         Prewencja kryminalna         Informujemy, że minimalna liczba osób do uruchomienia przedmiotów wybieralnych wynosi 20 osób.        W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!