II Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne - zajęcia w dniu 19.01.2019 r.

W dniu 19 stycznia 2019 r. w godz. 15:20-17:35 w s. 342 odbędą się zalegle zajęcia z przedmiotu Wstęp do badań w naukach społecznych.