II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zajęcia z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym

Informujemy, że ostatnie zajęcia z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym zaplanowane na dzień 10 maja 2019 r. zostają przełożone i odbędą się następująco:          25.04.2019 r., godz. 10:15-11:45, s. 346 - gr. 1          26.04.2019 r. godz. 15:00-16:30, s. 343 - gr. 3          26.04.2019 r., godz. 16:45-18:15, s. 343 - gr. 2