II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne, gr. III - zajęcia z przedmiotu Kryminologia i kryminalistyka

W dniu 10 stycznia 2019 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Kryminologia i kryminalistyka. Zostaną one odrobione wraz z zajęciami z 3 stycznia w dniu 16 stycznia 2019 r. w godz. 13:00-16:00 w s. 343.