II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne zapisy na Seminarium dyplomowe

W dniach 18 stycznia 2019 r. w godz. 8:30-9:30 oraz od 21 do 22 stycznia 2019 r. w godz. 8:30-9:30 odbędą się zapisy na Seminarium dyplomowe.          Seminaria dyplomowe będą prowadzone z poniższej tematyki:           - dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR – Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, bezpieczeństwo społeczne i kulturowe, formacje mundurowe, inspekcje i straże, bezpieczeństwo międzynarodowe, konflikty państw i grup państw, asymetryczne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa człowieka i ich ochrona we współczesnym świecie          - dr Anna Kołomycew – Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, polityki publiczne na poziomie lokalnym, rozwój lokalny i regionalny, modele rządzenia publicznego, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja publiczna          - dr Przemysław Maj – Zagrożenie bezpieczeństwa jako czynnik rekonfiguracji systemów partyjnych we współczesnych państwach cywilizacji zachodniej, bezpieczeństwo jako aksjomat z perspektywy jednostki i społeczeństwa: koncepcja kołowej struktury wartości w analizie polityki, koncepcje bezpieczeństwa we współczesnej polskiej myśli politycznej          - dr Mira Malczyńska-Biały – Nieuczciwe praktyki rynkowe a bezpieczeństwo konsumentów, bezpieczeństwo konsumentów w umowach trans-granicznych , bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów , bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów , bezpieczeństwo konsumentów a dochodzenie roszczeń, bezpieczeństwo informacyjno-edukacyjne konsumentów, bezpieczeństwo konsumentów a digitalizacja rynku          - dr Maciej Milczanowski – Strategia i przywództwo, bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne, psychologia konfliktu, terroryzm          - dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR – Administracja publiczna (w szczególności: zadania wojewody w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojewódzkie służby, inspekcje i straże, zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa), administracja samorządu terytorialnego (w szczególności: zadania starosty powiatowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, powiatowe służby, inspekcje i straże, zarządzanie kryzysowe na poziomie powiatu), zadania samorządowej gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego          - dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – Służby państwowe RP odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju, siły zbrojne i polityka obronna RP, ochrona praw człowieka, naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, bezpieczeństwo międzynarodowe          Informujemy, że liczba miejsc do każdego z promotorów jest ograniczona. W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!