II Politologia I st. zajęcia prof. M. Delong

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Religie i związki wyznaniowe z prof. M. Delongiem w dniu 25.10. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 26.10.br w godz. 11.30-14.45 w s. 345.