II Politologia I stopnia Zajęcia i dyżur dr M. Malczyńska- Biały

Dyżur i zajęcia prowdzone przez dr M. Malczyńską - Biały odbędą się zgodnie z harmonogramem zajeć (3.03.2017 r.)