II Politologia studia I stopnia - spotkanie informacyjne w sprawie praktyk

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk objętych programem kształcenia odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 15:15.