II Politologia studia I stopnia - spotkanie w sprawie praktyk!

W dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 14:45 w s. 339 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie praktyk.          Obecność jest obowiązkowa!