II Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dra hab. M. Delonga

W dniu 5 stycznia 2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dr hab.  M. Delonga. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 11 stycznia 2017 r. następująco: 11:30-13:00 Polityki Unii Europejskiej (wykład) s. 341, 13:15-14:45 Religie i związki wyznaniowe (wykład) s. 339 15:00-16:30 Religie i związki wyznaniowe (ćwiczenia) s. 339.