II Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Gatunki dziennikarskie

W dniu 21 marca 2017 r. zajęcia z przedmiotu Gatunki dziennikarskie prowadzone przez dra P. Kucę nie odbędą się.