II Politologia studia I stopnia - zaliczenie praktyki zawodowej

Zaliczenie praktyk na kierunku Politologia (II termin) odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 9.00.