II Politologia studia I stopnia - zapisy na zajęcia!

W dniu 8 maja 2019 r. od godz. 9:00 do 10 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane w semestrze szóstym.         Do wyboru są 3 przedmioty z 7 poniższych:       Terroryzm międzynarodowy        Organizacje międzynarodowe       Komunikowanie społeczne        Organy ochrony prawnej       Przedsiębiorczość i rynek pracy        Prawa człowieka w Polsce        Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego        Z uwagi na liczbę osób na roku informujemy, że zostaną uruchomione trzy przedmioty do wyboru z największą liczbą zapisów.       W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!