II Politologia studia I stopnia - zmiana w harmonogramie zajęć - j. ang.

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć II Politologia studia I stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu język angielski.