II Politologia studia II stopnia - zajęcia prowadzone przez dra G.Pawlikowskiego

W dniu 5 stycznia 2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dra G. Pawlikowskiego.