II Politologia studia II stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć!

Informujemy, że od czwartego tygodnia dydaktycznego (21-27.10.2019 r.) seminarium dyplomowe prowadzone przez dra hab. R. Grabowskiego, prof. UR odbywać się będzie we wtorki, począwszy od 22.10.2019 r., w godz. 11:30-13:00 w p. 328.             Ponadto, pierwsze zajęcia z przedmiotu Służby specjalne prowadzone przez dra hab. L. Pawlikowicza, prof. UR odbędą się w dniu 21 października 2019 r.