III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia z dnia 26.10.2019

W dniu 26 października 2019 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Kierowanie zasobami ludzkimi. Zostaną one odrobione w dniu 24 listopada 2019 r. w godz. 11:50-14:50.