III Politologia I st. zajęcia prof. M. Delong

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Integracja europejska z prof. M. Delongiem w dniu 25.10. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 26.10.br w godz. 15:00-18:00 w s. 343.