III Politologia I stopnia Drugi termin zaliczenia i egz. z przedmiotu Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Drugi termin zaliczenia i egzaminu z przedmiotu Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego został wyznaczony w dniu  25 stycznia (czwartek) godz. 16.00 - 17.00 - sala 342.