III Politologia I stopnia wykład polityka gospodarcza 21.02. br.

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z Dziekanem prof. nadzw. dr hab. P. Gratą w dniu 21.02. 2018 r nie odbędą się, z powodu wyjazdu służbowego.