III Politologia I stopnia, zajęcia Bezpieczeństwo imprez masowych - dr hab. K. Żarna, prof. UR

W dniu 14.03. 2018 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. nadzw. dr hab. K. Żarnę nie odbędą się.