III Politologia studia I stopnia - egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Polityka społeczna odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 11:00. Egzamin poprawkowy z przedmiotu Samorząd i polityka lokalna odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 11:30.