III Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez mgra D. Wicherka w dniu 16.04.2019 r.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Damiana Wicherka.