Informacja dla studentów

U W A G A  !! Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego przypomina o obowiązku złożenia w dziekanacie uzupełnionych indeksów po zakończonej sesji egzaminacyjnej (regulamin studiów § 27).