PILNE! OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA KIERUNKÓW: I ROK STUDIA I STOPNIA – POLITOLOGIA                   W TERMINIE 24.10.2017 R. W GODZ. 13:15-16:15 sala 343 (Instytut NoP) I ROK STUDIA STACJONARNE I STOPNIA – BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE DWA TERMINY 19.10.2017 R. i 9.11.2017 R. W GODZ. 9:30-12:00, sala 346 (Instytut NoP) (SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH GRUPACH, PODZIAŁ NA GRUPY ZOSTANIE PRZEKAZANY W NIEDŁUGIM CZASIE)