PILNE! Szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku BW

 Szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, zaplanowane jest w dn.13.10.br. od godz. 14:00 w sali 346.