PILNE! ZAJĘCIA BW NST

ZMIANIE ULEGA KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ W HARMONOGTRAMIE ZJAZÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH - BW. W dniu 29-04.br. od godz. 13:40 zamiast zajęć z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW odbędą się zajęcia z przedmiotu POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA (zaplanowany wymiar godzin dyd. bz). Natomiast w dniu 26-05.br. odbędą się zajęcia z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW w dwóch blokach: od godz. 13:40 ćwiczenia, po których w następnym bloku zajęć zaplanowane jest KOLOKWIUM ZALICZENIOWE, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA. Ponadto, zajęcia z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW zaplanowane na dzień 22-04.br. nie odbędą się.