podział na grupy ćwiczeniowe - Bezpieczeństwo wewn. studia stacjonarne

Z uwagi na liczne telefony w związku z pytaniem o podział na grupy, informujemy, że stosowny podział na wszystkie obowiązuje w sem. zimowym roku ak. 2017/2018 grupy został dokonany w systemie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu, przy posiadaniu legitymacji studenckiej. Dodatkowo, podział na grupy z pominięciem podziału na grupy językowe oraz laboratoryjne został zamieszczony w zakładce Rozkład zajęć:http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec wg. nr albumu studenta.