Politologia rok I studia I stopnia stacjonarne

Zajęcia z przedmiotu Najnowsza historia polityczna prowadzone przez prof. Tomasza Koziełło zostają przeniesione z dnia 22.01.2020 r. na dzień 24.01.2020 r. na godzinę 15:00.