Politologia studia I stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - ezaminy dla osób posiadających zaliczenie warunkowe

Egzaminy dla osób posiadających zaliczenie warunkowe z przedmiotów Organizacja i zarządzanie oraz Podstawy socjologii odbędą się 14 lutego 2019 r., o godz. 11:00 w pokoju nr 332.