Seminarium dr K. Cwynar w dn. 4.01.2018 r.

Dyżur i seminarium prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  K. Cwynar nie odbędzie się.