Seminarium i dyżur dr hab. Marek Delong, prof. UR 14-05-2018

W dniu 14-05-2018 r. dyżur i seminarium prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. M. Delonga, prof. UR nie odbędzie się. Seminarium zostanie zrealizowane w dn. 17-05-br. w następującej kolejności: dyżur - 8:03-10:00, seminarium 11:30-14:30 (x2)