Seminarium i dyżur dr hab. Marek Delong, prof. UR 30-04-2018

W dniu 30-04-2018 r. dyżur i seminarium prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. M. Delonga, prof. UR na prośbę studentów, nie odbędzie się. Seminarium zostanie zrealizowane w 9 maja br.