Seminarium i dyżur dr hab. Marek Delong, prof. UR 5-03-2018

 W dniu 5-03-2018 r. dyżur i seminarium prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. M. Delonga, prof. UR nie odbędzie się. Zostanie odrobione we wt. 6-03-2018 r. w tym samych godzinach wg. harmonogramu.