Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszych roczników politologii i Bezpieczeństwo wewnętrzne (stacjonarne i niestacjonarne)

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszych roczników politologii i Bezpieczeństwo wewnętrzne (stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się 24 września o godz. 9 w małej auli w budynku rektoratu