Stypendia socjalne/ Stypednia w zwiększonej wysokości na semestr letni 2018/2019

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są do wypełnienia  wniosku elektronicznie (wraz z aktualnym składem rodziny) w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) i złożenia go w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c) w terminie od 7.01.2019 r. do 31.01.2019 r.               UWAGA                 ● Studenci, którzy pobierają już stypendium socjalne w semestrze zimowym:                 - wypełniony i złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikiem 7 - (ośw. o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku, innej Uczelni) oraz załącznikiem nr 9-F -(ośw. o zakwaterowaniu) w przypadku ubiegania się o socjalne  w zwiększonej wysokości.             Studenci pobierający stypendium w semestrze zimowym nie składają ponownie kompletu wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o stypendium socjalne, ale jeśli sytuacja materialna (utrata/uzyskanie dochodu) lub liczba osób w rodzinie uległa zmianie po dniu złożenia wniosku w semestrze zimowym i nie została wcześniej zgłoszona, należy ten fakt uwzględnić w nowym wniosku składanym na semestr letni oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające w/w sytuację;            ● Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy:            - do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane Regulaminem załączniki – Wykaz dokumentacji (zał. nr 9)             Studenci studiów niestacjonarnych  mogą złożyć wnioski w sobotę 12.01.2019 r. w godz. od 9.00 do 13.00 (Dziekanat-pokój nr 29)