SZKOLENIE BHP I Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz I rok I st Politologii studia stacjonarne

Informujemy, że osoby, które nie odbyły szkolenia BHP w dniu 1.10.2018 r. mają możliwość jego odbycia w terminach i salach poniżej:     5.10.2018 r., godz. 13:00 – s. 306 (Instytut Socjologii bud. A1),     9.10.2018 r., godz. 13:00 – galeria lub s. 30 (bud. A2),     12.10.2018 r., godz. 12:00 – s. 302 (Instytut Socjologii bud. A1),     16.10.2018 r., godz. 15:15 – s. 238 (Instytut Historii bud. A1).     Szkolenie BHP jest obowiązkowe!