UWAGA STUDENCI !

  W DNIACH OD 7.11.2017 r. DO 17.11.2017 r. WYDAWANE BĘDĄ DECYZJE O PRZYZNANIU, BĄDŹ ODMOWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI. Odbiór decyzji – Dziekanat Wydz.Socj.Hist.ds. socjalnych pokój nr 29 (od godz.9.00 – 13.00).   STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH MOGĄ ODBIERAĆ DECYZJE STYPENDIALNE W/W TERMINIE LUB W SOBOTĘ 4.11.2017 r. (pokój nr 29) oraz 18.11.2017 r.  (SOBOTA), 25.11.2017 r. (SOBOTA) (od godz.9.00 – 13.00).