Wykład z przedmiotu Źródła informacji dziennikarza 19.12.2017 r.

Wykład z przedmiotu Źródła informacji dziennikarza prowadzony zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 19.12.2017 r. nie odbędzie się.