Wykładu ogólnouczelniane - terminy i sale

Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych realizowanych na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 wraz z terminami i godzinami zajęć znajduje się na stronie internetowej http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/23088,przedmioty-ogolnouczelnianie-w-semestrze-zimowym-roku-akademickiego-20162017-terminy-i-godziny-zajec.html