zajęcia D. Szczepański III rok Politologii I stopnia, 27-04-2018 r.

W dniu 27-04-2018 r. zostaną odrobione zajęcia prowadzone przez dr D. Szczepańskiego z przedmiotu Nowe media od godz. 11:30-14:45 w sali 344.