Zajęcia dr A. Pięta - Szawara w dn. 5,7,8.06.2018 (z dn. 1-06-2018r.)

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr A. Pięta - Szawarą, z dn. 1-06-2018 r. zostaną odrobione w dn. 5.06.2018 r. w godz. 13:00-14:30 (ćw. Współczesne ruchy społeczne I politologia II st.) oraz 7.06.2018 r. w godz. 10:30-12:00 (ćw. Myśl polityczna), 8.06. br. od 14:45-16:15 I politologia II st. (Współczesne ruchy społeczne wykład).