Zajęcia dr A. Pięta-Szawara w dn. 6.10.2017 r. oraz 12-13.10.2017 r.

W dniu 6 października 2017 r. oraz 12-13.10.2017 r., zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr A. Piętę-Szawarę nie odbędą się.