Zajęcia dr D. Szczepański

Politologia I r. I st.  W dniu 15.11.2017 r. zajęcia z przedmiotu Technologia informacyjna prowadzone przez dr D. Szczepańskiego nie odbędą się. Zostaną one odrobione w innym terminie.