Zajęcia dr G. Pawlikowski 8-06-2018 r.

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr G. Pawlikowskiego z dn. 1-06-2018 r. zostaną odrobione w dn. 8-06-2018 r. w godz. 8:00-9:30 - Współczesne stosunki polityczne, z przedmiotu Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich w godz. 13.00-14.30.